Articles

August 12, 2022

Светещи LED соларни пътни знаци Д-17

Соларни светещи пътни знаци и аксесоари за пешеходни пътеки Трафик дейли пътна сигнализация предлага производство доставка и монтаж на светещи соларни пътни знаци и сигнализация за пешеходни пътеки. Знаците който предлагаме са двойно обордени и отговарят на изискванията по БДС. https://www.youtube.com/watch?v=EdjcQn6AJrY

View details
Intertraffic Amsterdam

В края на месец март 2022г. няколко души от ръководният екипа  на Трафик Дейли на чело с управителя К.Жележ,технически ръководител В.Зъгов,проджект мениджър М.Митева и Главен директор „Бизнес развитие” К.Стоянова,посетеха “Intertraffic Amsterdam” е едно от най-големите международни търговски изложения за пътна инфраструктура,управление на трафика, пътна безопасност и паркиране.Изложението предоставя изчерпателен преглед на най-новите продукти,услуги и решения,…

View details
Боядисване на пешеходни зони

Боядисване на пешеходни зони Трафик Дейли пътна сигнализация предлага доставка и монтаж на продукти за безопасност на пешеходни зони,боядисване  на пешеходни зони с различни видове боя.                    

View details
Разделителни пътни стълбчета

Разделящи пътни стълбчета за велосипедни алеи Дейли консулт БГ ЕООД/пътна сигнализация,предлага разделителни пътни стълбчета. Пътните разделители могат да се използват освен за велосипедни алеи и кръгови кръстовища така и за разделяне на автобусни ленти от платното за движение на автомобили. Изключително устойчиви на атмосферното влияние и тежко товарни превозни средства до 40 тона.

View details