Полагане на пътна маркировка М14

Разчертаване и боядисване с различни типове боя за пътна маркировка

Пътната маркировка се използва за създаване на организация на движение по пътищата.

Пътната маркировка върху платното за движение може да бъде постоянна или временна.Постоянната пътна маркировка върху платното за движение, включително върху пешеходните пътеки, се изпълнява само с бял и жълт цвят.