Пътна маркировка

Изпълнение и полагане на различни видове хоризонтална пътна маркировка: акрилатна, водна,спрей студен пластик, студен пластик, термпопластик

Пътната маркировка се състои от линии,стрелкисимволи и надписи,на несени върху пътното платно и съоражения.Тя бива надлъжна,напречна и друга.
Боята предназначена за полагане върху пътното платно има бял или жълт цвят.
Надлъжната пътна маркировка се полага на платното за движение за очертаване на неговата граница.
1.”Единична не прекъсната линия”-М1
2.”Двойна е прекъсната линия”-М2
3.”Единична прекъсната линия”М3
4.”Двойно прекъсната линия”-М4
5.”Двойна смесена линия”-М5
Напречмата пътна маркировка има следните значения.
1.”Стоп-линия”-М6
2.”Линия за изчакване”М7
3″.Пешеходна пътека”-М8
4.”Велосипедна пътека
Друга пътна маркировка
1.”Стрелка(стрелки) за указване посоката надвижение-М10

 

Construction Team

Brown Edward
CEO

Brown Edward manages aspects of specific development services. He handles...

James Brown
Service Manager

James manages aspects of specific development services. He handles construction...

Sally Marsh

Sally manages aspects of specific development services. He handles construction...

John Haze

John has immeasurable knowledge of industry standards and management. Managing...