Полагане на пътна маркировка М14

Разчертаване и боядисване с различни типове боя за пътна маркировка

 

Полагане на Пътна маркировка”Начупена линия” М14 Бургас

Пътната маркировка се използва за създаване на организация на движение по пътищата.

Пътната маркировка върху платното за движение може да бъде постоянна или временна.

Постоянната пътна маркировка върху платното за движение, включително върху пешеходните пътеки,

се изпълнява само с бял и жълт цвят .

   

Construction Team

Brown Edward
CEO

Brown Edward manages aspects of specific development services. He handles...

James Brown
Service Manager

James manages aspects of specific development services. He handles construction...

Sally Marsh

Sally manages aspects of specific development services. He handles construction...

John Haze

John has immeasurable knowledge of industry standards and management. Managing...