Пътна маркировка

Маркировка на паркинги и гаражи

Фирма Дейли Консулт БГ ЕООД предлага разчертаване и маркиране с различни видове бой на паркинг места.

Маркировка паркинг

Постоянната маркировка на пътни съоръжения, разположени непосредствено до платното за движение, се изпълнява с бял и черен цвят.Със същите цветове може да се изпълнява и постоянната маркировка на открити бордюри, които ограничават острови върху платното за движение

Construction Team

Brown Edward
CEO

Brown Edward manages aspects of specific development services. He handles...

James Brown
Service Manager

James manages aspects of specific development services. He handles construction...

Sally Marsh

Sally manages aspects of specific development services. He handles construction...

John Haze

John has immeasurable knowledge of industry standards and management. Managing...