Пътна маркировка

Полагане на пътна маркировка

Пътната маркировка се състои от линии, стрелки, символи и надписи,нанесени с боя или по друг начин върху пътното платно и пътните съоръжения.

Пътната маркировка се използва за:
1. Създаване на организация на движението по пътищата чрез разделяне на
платното за движение на пътни ленти,обозначаване на пътните съоръжения.

Пътната маркировка върху платното за движение е постоянна и
временна.Постоянната пътна маркировка върху платното за движение се изпълнява с
бял или жълт цвят. Пътна маркировка с жълт цвят се използва за обозначаване на площи,
забранени за престой и паркиране на пътни превозни средства, и за очертаване на ленти,
предназначени за движение на превозни средства от редовните линии за обществен
превоз на пътници.Постоянната маркировка на пътни съоръжения, разположени
непосредствено до платното за движение, на открити бордюри, които ограничават
острови върху платното за движение, се изпълнява с бял и черен цвят

Трафик Дейли пътна сигнализация предлага:

 • Надлъжната пътна маркировка има следните наименования и изображения
  съгласно приложение № 1:
  1. “Единична непрекъсната линия” – М1;
  2. “Двойна непрекъсната линия” – М2;
  3. “Единична прекъсната линия” – М3;
  4. “Двойна прекъсната линия” – М4;
  5. “Двойна смесена линия” – М5.
 • Напречна пътна маркировка
 • Пътна маркировка “Стрелка (стрелки) за указване посоката (посоките) на движение” – М 10