Пътна маркировка

Маркировка на паркинги и гаражи

Фирма Дейли Консулт БГ ЕООД предлага разчертаване и маркиране с различни видове бой на паркинг места.

Постоянната маркировка на пътни съоръжения, разположени непосредствено до платното за движение, се изпълнява с бял и черен цвят.Със същите цветове може да се изпълнява и постоянната маркировка на открити бордюри, които ограничават острови върху платното за движение