Пътна маркировка

Изпълнение и полагане на различни видове хоризонтална пътна маркировка: акрилатна, водна,спрей студен пластик, студен пластик, термпопластик

Пътната маркировка се състои от линии,стрелкисимволи и надписи,на несени върху пътното платно и съоражения.Тя бива надлъжна,напречна и друга.
Боята предназначена за полагане върху пътното платно има бял или жълт цвят.
Надлъжната пътна маркировка се полага на платното за движение за очертаване на неговата граница.
1.”Единична не прекъсната линия”-М1
2.”Двойна е прекъсната линия”-М2
3.”Единична прекъсната линия”М3
4.”Двойно прекъсната линия”-М4
5.”Двойна смесена линия”-М5
Напречмата пътна маркировка има следните значения.
1.”Стоп-линия”-М6
2.”Линия за изчакване”М7
3″.Пешеходна пътека”-М8
4.”Велосипедна пътека
Друга пътна маркировка
1.”Стрелка(стрелки) за указване посоката надвижение-М10