Полагане на пътна маркировка М14

Разчертаване и боядисване с различни типове боя за пътна маркировка

 

Полагане на Пътна маркировка”Начупена линия” М14 Бургас

Пътната маркировка се използва за създаване на организация на движение по пътищата.

Пътната маркировка върху платното за движение може да бъде постоянна или временна.

Постоянната пътна маркировка върху платното за движение, включително върху пешеходните пътеки,

се изпълнява само с бял и жълт цвят .