Площадка за игра и обучение по БДП

Площадка за игра и обучение на деца по безопасност на движението

Екипът на трафик дейли пътна сигнализация изпълнява проекти разчертаване,маркиране и боядисване на  “Площадка за игра и обучение на деца по безопасност на движението”предимно използваме одобрен проект на Държавна агенция”Безопасност на движението по пътищата”.Целта е децата подробно да се запознаят с правилата за движение по улиците, както и с техническите средства за организация и регулиране на движението. Площта за разполагане на проектното предложение е 1200 кв.м – дължина 48м. и ширина 25м., но размерите в предложената разработка са избрани условно и могат да бъдат променяни съобразно конкретната ситуация.

Площадка за игра и обучение на деца по безопасност на движението

Средно училище ” Васил Левски ” – гр. Роман

Площадка пътна безопасност сигнализация и маркировка

ОУ СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Старо Оряхово

Площадка за игра и обучение на деца по безопасност на движението

ПГСС “Св. Георги Победоносец”Гр. Суворово

Площадка за игра и обучение на деца по безопасност на движението

СУ Никола Войводов- гр. Враца

Площадка за игра и обучение на деца по безопасност на движението