Доставка и монтаж на пътни знаци по БДС

Доставка и монтаж на пътни знаци по БДС

Трафик Дейли пътна сигнализация предлага доставка и монтаж на пътни знаци за постоянна и временна сигнализация.Знаците отговарят на БДС 1517:2006 и за временна сигнализация по наредба №3