Временна сигнализация Автомагистрала”ХЕМУС”

Доставка монтаж и демонтаж на временна сигнализация

Трафик Дейли”пътна сигнализация”предлага доставка и монтаж на ВОД под наем. Временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.За въвеждане на ВОБД при извършване на СМР в обхвата на пътя или улицата се използват самостоятелно или съчетани помежду им пътна маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за сигнализиране.За въвеждане на ВОБД при извършване на СМР в обхвата на пътя или улицата се използват самостоятелно или съчетани помежду им пътна маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за сигнализиране.