Площадка за игра и обучение по БДП

Площадка за игра и обучение на деца по безопасност на движението Екипът на трафик дейли пътна сигнализация изпълнява проекти разчертаване,маркиране и боядисване на  “Площадка за игра и обучение на деца по безопасност на движението”предимно използваме одобрен проект на Държавна агенция”Безопасност на движението по пътищата”.Целта е децата подробно да се запознаят с правилата за движение по…