Пътна маркировка

Полагане на пътна маркировка Пътната маркировка се състои от линии, стрелки, символи и надписи,нанесени с боя или по друг начин върху пътното платно и пътните съоръжения. Пътната маркировка се използва за: 1. Създаване на организация на движението по пътищата чрез разделяне на платното за движение на пътни ленти,обозначаване на пътните съоръжения. Пътната маркировка върху платното…