Доставка и монтаж на пътни знаци по БДС

Доставка и монтаж на пътни знаци по БДС Трафик Дейли пътна сигнализация предлага доставка и монтаж на пътни знаци за постоянна и временна сигнализация.Знаците отговарят на БДС 1517:2006 и за временна сигнализация по наредба №3      

Доставка и монтаж на пътни тръбно решетъчни парапети

Пътен метален парапет Тръбно решетъчен парапет може да бъде нисък тип Н-810мм и висок тип Н-1100мм.По поръчка на клиент може да се изработи с различни размери и височини.Металните парапети може да бъдат прахово боядисани или горещо поцинковани.