Пътна маркировка

Изпълнение и полагане на различни видове хоризонтална пътна маркировка: акрилатна, водна,спрей студен пластик, студен пластик, термпопластик Пътната маркировка се състои от линии,стрелкисимволи и надписи,на несени върху пътното платно и съоражения.Тя бива надлъжна,напречна и друга. Боята предназначена за полагане върху пътното платно има бял или жълт цвят. Надлъжната пътна маркировка се полага на платното за движение…