G-6-dvizhenie-samo-nadyasno-ili-nalyavo-sled-znaka