G-4-dvizhenie-samo-napravo-ili-nadyasno-sled-znaka