Пътен знак 14 Край на зоната на действие на изобразения пътен знак

Пътен знак 14 Край на зоната на действие на изобразения пътен знак

Description

Пътен знак 14 Край на зоната на действие на изобразения пътен знак