Пътен знак Ж-9, място за завиване в обратна посока

Пътен знак Ж-9, място за завиване в обратна посока

Description

Пътен знак Ж-9, място за завиване в обратна посока