Пътен знак Е23 Проходът е отворен или затворен за движение

Пътен знак Е23 Проходът е отворен или затворен за движение

Description

Пътен знак Е23 Проходът е отворен или затворен за движение