Пътен знак Е2 Болница със звено за спешна медицинска помощ

Пътен знак Е2 Болница със звено за спешна медицинска помощ

Description

Пътен знак Е2 Болница със звено за спешна медицинска помощ