Пътен знак Е17 Начало на пешеходен маршрут

Пътен знак Е17 Начало на пешеходен маршрут

Description

Пътен знак Е17 Начало на пешеходен маршрут