Пътен знак Д15 Начало на жилищна зона

Пътен знак Д15 Начало на жилищна зона

Description

Пътен знак Д15 Начало на жилищна зона