Пътен знак Д13 Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак

Пътен знак Д13 Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак

Description

Пътен знак Д13 Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак