Пътен знак Д-8, край на автомобилния път

Пътен знак Д-8, край на автомобилния път

Description

Пътен знак Д-8, край на автомобилния път