Пътен знак Д-3, указател за предварително престрояване

Пътен знак Д-3, указател за предварително престрояване

Description

Пътен знак Д-3, указател за предварително престрояване