Пътен знак Д-16, край на жилищната зона

Пътен знак Д-16, край на жилищната зона

Description

Пътен знак Д-16, край на жилищната зона