Пътен знак В21 Забранено е завиването надясно

Пътен знак В21 Забранено е завиването надясно

Description

Пътен знак В21 Забранено е завиването надясно