Пътен знак В19 Забранено е влизането на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното

Пътен знак В19 Забранено е влизането на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното

Description

Пътен знак В19 Забранено е влизането на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното