Пътен знак В18-Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената

Пътен знак В18-Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената

Description

Пътен знак В18-Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената