Пътен знак В-30 Забранена е употребата на звуков сигнал

Пътен знак В-30 Забранена е употребата на звуков сигнал

Description

Пътен знак В-30 Забранена е употребата на звуков сигнал