Пътен знак В-23 Забранено е завиването в обратна посока

Пътен знак В-23 Забранено е завиването в обратна посока

Description

Пътен знак В-23 Забранено е завиването в обратна посока