Пътен знак А-7 платното за движение е стеснено

Пътен знак А-7 платното за движение е стеснено

Description

Пътен знак А-7 платното за движение е стеснено от двете страни