Пътен знак А-35.1Л 1

Пътен знак А-35.1Л 1

Description

Пътен знак А-35.1Л

Пътни знаци за железопътен прелез