Kонус H-300mm

Kонус H-300mm

Description

Пътен конус с един светлоотразител H-300mm