Знаци за безопасност Б-15, внимание опасност от спъване

Знаци за безопасност Б-15, внимание опасност от спъване

Description

Знаци за безопасност Б-15, внимание опасност от спъване