Term Archives: Временна организация и безопасност на движението

Временна пътна сигнализация се извършване при строителни пътни ремонти на улици монтажни/СМР/.Задължително фирмата изпълнител трябва да прилага Наредба №3 от 16.08.2010г за временна сигнализация и безопасност на движението.

Showing all 11 results