Полагане на термо пластични маркировка

Маркировка с термо плстична боя

Предлагаме термо плстични стикери по желания на клиента.
Термо пластичните стикери могат да бъдат различни по модел и големина.Високо устойчиви на интензивен трафик.
Термопластичната маркировка се слива с асфалтовата настилка.От 6 до 8 пъти по издръжлива от нормалната пътна маркировка.Този тип маркировка помага за уличния трафик и предупреждава и улеснява участниците в движението.