Полагане на пътна маркировка за паркинг Плевен

Разчертаване и полагане на пътна маркировка

Трафик Дейли пътна сигнализация предлага хоризонтална,напречна пътна маркировка с различни видове боя,акрилна,епоксидна дву компонентна 10:1,шприц пластик 98:2,структурна пътна маркировка 99:1

  • Номериране,разчертаване и боядисване на паркинг места.
  • Паркинг места за майки с деца.
  • Паркинг места за инвалиди.

     

 Разчертаване и боядисване на паркинг места,боядисване и номериране,инвалидни паркинг места.Монтаж на паркинг аксесоари за безопасност.