Полагане на напречна пътна маркировка студен пласик

Полагане на напречна и надлъжна пътна маркировка студен пластик

Предлагаме дебелослойна пътна маркировка студен пластик 99:1 или 98:2
Боята за пътна маркировка студен пластик е силно издръжлива на износване при големи натоварвания.
В самата боя има противохлъзгащи светлоотразителни перли,както и за добра нощна видимост.