Паркинг маркировка

Маркиране на паркинг Бургас Плаза Mall

Инвалидни парко места и за майки.

Пътната маркировка върху платното за движение е постоянна и временна.
Постоянната пътна маркировка върху платното за движение, включително върху пешеходните пътеки, се изпълнява само с бял и жълт цвят.
Пътна маркировка с жълт цвят се използва само за очертаване на начупени линии, обозначаващи площи, забранени за престой и паркиране на пътни превозни средства, и за очертаване на ленти, предназначени за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.
Постоянната маркировка на пътни съоръжения, разположени непосредствено до платното за движение, се изпълнява с бял и черен цвят. Със същите цветове може да се изпълнява и постоянната маркировка на открити бордюри, които ограничават острови върху платното за движение.
С проекта, разработен въз основа на ГПОД, на места с концентрация на пътнотранспортни произшествия, до входове на училища, на детски градини, на спортни обекти, на площадки за игра, на лечебни заведения, на сгради за обществено обслужване в областта на транспорта, културата и изкуството, на търговски центрове и на покрити пазари, може да се предвиди изпълнение на пешеходни пътеки с пътна маркировка М8.1 и М8.2 върху червена основа, чийто клас на съпротивление на хлъзгане е не по-малък от класа на съпротивление на хлъзгане на пътната маркировка.