Термопластични знаци за пешеходни пътеки

Термопластичните знаци за предупреждаването  пешеходни пътеки А-18 Етапи на полагане термопластични знаци. Разчертаване нареждане на знака и Нагряван до 150-200 градуса.Знаците от термопластик са силно устойчиви на интензивен трафик  както следва не по малко от 24 месеца.