Разчертаване маркиране и номериране на паркоместа

Фирма Дейли Консулт БГ предлага на своите клиенти,разчертаване маркиране и боядисване на паркинг места с различни видове боя.

Напречна пътна маркировка„Пешеходна пътека” – М8.1, тип „Зебра.

Пътна маркировка „Стрелка (стрелки) за указване посоката (посоките) на движение” – М10

Пътна маркировка „Начин за подреждане на пътни превозни средства при паркиране” – М13