Пътен конус стоп корона

Пътен конус с табелка СТОП

Трафик пътна сигнализация Варна предлага различни модели конуси с табелки.