Пътен знак Г9-преминаване отдясно на знака

Пътен знак Г9-преминаване отдясно на знака

Пътен знак Г9-преминаване отдясно на знака