Пътен знак Г7-движение само надясно пред знака

Пътен знак Г7-движение само надясно пред знака

Пътен знак Г7-движение само надясно пред знака