Пътен знак Г5-движение само направо или наляво след знака

Пътен знак Г5-движение само направо или наляво след знака

Пътен знак Г5-движение само направо или наляво след знака