Пътен знак Г4-движение само направо или надясно след знака

Пътен знак Г4-движение само направо или надясно след знака

Пътен знак Г4-движение само направо или надясно след знака