Пътен знак-Г20 Задължителна посока за движение на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак – Опасни товари

Пътен знак-Г20 Задължителна посока за движение на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак – Опасни товари

Пътен знак-Г20 Задължителна посока за движение на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак – Опасни товари